Huisregels

Om voor alle bezoekers van ZEEVONQ het evenement zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen gelden een aantal huisregels & algemene voorwaarden.

Huisregels

 

 • Bij aanschaf van een ticket ga je akkoord met deze huisregels & algemene voorwaarden.
 • Bezoekers die zich niet houden aan deze huisregels & algemene voorwaarden van ZEEVONQ kan de toegang tot het evenement worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het ticket en eventuele in rekening gebrachte service- en/ of andere kosten.
 • De minimumleeftijd om het evenement te bezoeken is 21 jaar. We kunnen bezoekers op elk moment vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. (Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Het is niet mogelijk het evenement opnieuw te betreden nadat u het evenemententerrein heeft verlaten. 
 • We zullen bezoekers preventief fouilleren, (hand)tassen controleren en/of vragen door een detectiepoort te passeren om de veiligheid te waarborgen.
 • Het meebrengen en/of het in bezit zijn van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, paraplu’s, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende)dranken, en/of (huis)dieren zijn niet toegestaan.
 • Bezoekers bezoeken het evenement op eigen risico. ZEEVONQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van ZEEVONQ, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie. Tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke spullen.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen.
 • Bezoekers dienen verzorgd gekleed te zijn. Het dragen van een sportkleding en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
 • Bezoekers kunnen het recht op (verdere) toegang geweigerd worden als zij in dronken staat zijn en/of onder invloed van andere verdovende middelen.
 • Roken is binnen niet toegestaan.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door ZEEVONQ niet getolereerd.
 • Indien een bezoekers tijdens zijn bezoek aan ZEEVONQ schade veroorzaakt van welke aard dan ook, zal de organisatie deze schade op de betreffende bezoeker verhalen. Bovendien kan de organisatie aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.
 • Het is niet toegestaan promotiemateriaal (posters, flyers etc.) uit te delen zonder schriftelijk toestemming.
 • Het is niet toegestaan om professionele beelden en/of geluidsopnamen (foto’s, filmpjes e.d.) te maken zonder schriftelijk toestemming.
 • Bezoekers dienen tijden het betreden en verlaten van het evenement geen overlast te bezorgen aan de omwonende en nabije leefomgeving. 
 • Glazen en/of bekers mogen niet buiten het evenemententerrein worden meegenomen.
 • Bezoekers dienen instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiliging) personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Toegang tot het evenemententerrein wordt bezoekers geweigerd die zich niet aan de huisregels en de voorwaarden houden zonder recht op terugbetaling van tickets, eventuele servicekosten en/of andere kosten.
 • Gekochte tokens zijn alleen geldig gedurende  ZEEVONQ 2023 en worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.